12 lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên

  • 0
  • 483
12 lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên 12 lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên

Cuối năm là thời điểm các chi bộ Đảng gấp rút thực hiện các đánh giá, báo cáo xếp loại Đảng viên.

Theo đó, có một số nội dung sau đây cần phải lưu ý trong quá trình đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

12 lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên

12 lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên

Ngày 18/10/2019, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo đó, một số điều cần lưu ý như sau:

Thứ nhất, hằng năm, các tổ chức, cơ quan, đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể (hoặc xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, chương trình, kế hoạch) đối với từng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

Thứ hai, tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất.

Thứ ba, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức chất lượng.

Thứ tư, cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

Thứ năm, tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

Thứ sáu, không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Thứ bảy, đảng viên khi chuyển công tác thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời gian công tác ở chi bộ, cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW so với Hướng dẫn 16-HD/BTCTW).

Thứ tám, đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Hướng dẫn 21 so với Hướng dẫn 16).

Thứ chín, trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Hướng dẫn 21 so với Hướng dẫn 16).

Thứ mười, đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Hướng dẫn 21 so với Hướng dẫn 16).

Mười một, những nơi có dưới 05 tổ chức đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản lý; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản lý; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Hướng dẫn 21 so với Hướng dẫn 16).

Mười hai, ở những nơi có điều kiện nên tổ chức đánh giá theo tháng, quý, 06 tháng: có thể thí điểm các phương pháp đánh giá phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo kết quả thực chất hơn.

Có thể thấy, so với quy định tại Hướng dẫn 16, Hướng dẫn 21 đã bổ sung thêm 05 lưu ý mới trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên, tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

https://tip.download.com.vn/nhung-luu-y-trong-danh-gia-xep-loai-chat-luong-dang-vien-19086
Bài Viết Liên Quan
Cách chia sẻ vị trí giữa điện thoại iPhone và Android nhanh chóng

Cách chia sẻ vị trí giữa điện thoại iPhone và Android nhanh chóng

Hướng dẫn cách bật Voice Control trên iPhone đơn giản nhất

Hướng dẫn cách bật Voice Control trên iPhone đơn giản nhất

Hướng dẫn đổi vị trí lưu thư mục iCloud Drive trên Windows 10

Hướng dẫn đổi vị trí lưu thư mục iCloud Drive trên Windows 10

18 phần mềm phục hồi dữ liệu miễn phí tốt nhất hiện nay

18 phần mềm phục hồi dữ liệu miễn phí tốt nhất hiện nay

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook