Hướng Dẫn download toàn bộ lịch sử Facebook về máy tính

#Thủ Thuật Internet

Hướng Dẫn download toàn bộ lịch sử Facebook về máy tính

08:32 20-10-2018    |    209


Hướng Dẫn download toàn bộ lịch sử Facebook về máy tính

Nếu bạn đã ở trên Facebook một thời gian, có thể bạn đã download lên rất nhiều ảnh và đăng vô số update trạng thái lên Dòng thời gian của mình.

Nếu vậy, bạn có thể tự hỏi nếu có thể download xuống tất cả các bức ảnh và update đó cho máy tính cục bộ của bạn.

Lưu ý: Tùy thuộc vào số lượng ảnh và data khác hiện được bộ nhớ trong tài khoản của bạn, có thể mất một lúc để tệp data được tạo và download xuống máy tính của bạn. Chỉ cần nói…

Và bằng hướng dẫn này, ảnh và update trạng thái của bạn sẽ không phải là những thứ duy nhất được download xuống. Trong thực tế, khá nhiều mọi thứ bạn đã từng thực hiện trên Facebook được bộ nhớ trong cơ sở data của tài khoản của bạn, và mỗi bit thông tin đó sẽ được download xuống máy tính của bạn!

Hướng dẫn download lịch sử facebook của bạn

Nếu bạn muốn tiếp tục, quy trình đơn giản được nêu bên dưới sẽ download tất cả data Facebook của bạn xuống máy tính cục bộ của bạn:

1 – Nhấp vào biểu tượng Tam giác nằm ở phía xa bên phải của thanh màu xanh ở đầu cửa sổ Facebook của bạn.

2 -Chọn Cài đặt từ trình đơn thả xuống.

3 – Nhấp vào Thông tin Facebook của bạn ở bên trái cột. Bây giờ bạn sẽ ở trên màn hình “Download xuống thông tin của bạn”.

4 – Nếu bạn muốn download xuống mọi thứ bắt đầu từ ngày bạn mở tài khoản Facebook, chỉ cần nhấp vào nút Tạo tệp . Nếu không, hãy chọn phạm vi ngày và / hoặc bỏ chọn một hoặc nhiều loại data từ danh sách và sau đó nhấp vào Tạo tệp .

Giờ đây, Facebook sẽ tạo một trang chứa data Facebook của bạn và bộ nhớ nó trên máy chủ của họ để bạn download xuống.

Nguồn: Tổng Hợp


Bài Viết Cùng Chuyên Mục


Lưu ý bạn nên nhập từ cần tìm Danh Từ càng ngắn càng tốt. Ví dụ: idm, trinh chieu, logo,Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận các bài viết thủ thuật mới qua email của bạn!

Bài Viết Xem NhiềuBài Viết HOT Tuần