Hướng dẫn sắp xếp file hiệu quả theo nhóm trong AutoCAD

#Thủ Thuật Internet

Hướng dẫn sắp xếp file hiệu quả theo nhóm trong AutoCAD

12:44 22-10-2018    |    237


Hướng dẫn sắp xếp file hiệu quả theo nhóm trong AutoCAD

Cấu trúc thư mục mặc định cho các file chương trình và hỗ trợ được thiết kế nhằm sắp xếp chúng hiệu quả theo nhóm phù hợp.

Nếu cơ cấu file chương trình, hỗ trợ mặc định không đáp ứng nhu cầu, bạn có thể làm mới nó. Tuy nhiên, một số phần mềm tìm các tập tin nhất định ở vị trí cụ thể. Vì thế, bạn nên xác thực làm mới không xung đột với yêu cầu của những phần mềm đó. Nếu drive, thư mục không có đường dẫn đầy đủ, AutoCAD có thể xác định vị trí file trong các đường dẫn tìm kiếm thư viện của nó. 

Hướng dẫn sắp xếp file hiệu quả theo nhóm trong AutoCAD

AutoCAD tham chiếu hồ sơ hệ điều hành của người dùng để nhận diện file cục bộ có tùy biến & di chuyển được bộ nhớ. Truy cập vị trí những file này bằng hướng dẫn sử dụng các biến hệ thống sau:

 • LOCALROOTPREFIX - Chứa đường dẫn đầy đủ cho thư mục root nơi file tùy biến cục bộ được setup.
 • ROAMABLEROOTPREFIX - Chứa đường dẫn đầy đủ cho thư mục root nơi file tùy biến có thể di chuyển được setup.

Bắt đầu bằng AutoCAD 2013 SP1 trên Windows & AutoCAD 2014 cho Mac, download file bộ nhớ acad.lsp và acaddoc.lsp cùng các file kế thừa chúng chỉ từ thư mục setup mặc định của sản phẩm. Tùy theo setup tham biến hệ thống SECURELOAD, tham biến TRUSTEDPATHS chỉ định các thư mục từ nơi những sản phẩm dựa trên AutoCAD có thể download và chạy file chứa code. Ngoài ra, điều khiển tham biến hệ thống LEGACYCODESEARCH trong thư mục Start In sẽ được tìm kiếm trong file .exe.

Code sample AutoLISP sau xác định lệnh CUSTFILES và mở Windows Explorer hoặc File Explorer tại vị trí setup file tùy biến có thể di chuyển.

Lưu ý: Lệnh SHELL chỉ có sẵn trên Windows và AutoLISP không hỗ trợ AutoCAD LT.

Đường dẫn tìm kiếm thư viện

Đường dẫn tìm kiếm thư viện chỉ định nơi chương trình tìm kiếm file khi bạn không có tên đường dẫn đầy đủ như sau:

 • Thư mục Start In: Thư mục này được xác định bởi thuộc tính Start In của icon phím bỏ trên desktop hoặc thư mục trong file được click đúp để mở (tham biến hệ thống STARTINFOLDER).
 • Thư mục chứa file vẽ hiện tại (tham biến hệ thống DWGPREFIX).
 • Thư mục tên dự án cho file tham chiếu ngoài như ảnh, xref hoặc lớp nền (tham biến hệ thống PROJECTNAME).
 • Thư mục được liệt kê trong các đường dẫn Support File Search (tham biến hệ thống ACADPREFIX).
 • Thư mục chứa file đã cài cho chương trình.

Phụ thuộc vào môi trường hiện tại, hai hoặc nhiều thư mục hơn có thể giống nhau.

Quan trọng: Từ AutoCAD 2016, tham biến hệ thống LEGACYCODESEARCH điều khiển thư mục Start In hay Drawing sẽ được tìm kiếm cho file thực thi (.exe). Vì thư mục Start In và bản vẽ thường là mục tiêu của malware, vì thế, khuyến khích bạn bỏ thiết lập LEGACYCODESEARCH (đặt nó bằng 0).

Nếu file không nằm trong đường dẫn tìm kiếm này, bạn phải chỉ định tên đường dẫn đầy đủ hoặc tương đối của nó và tên file trước khi chương trình tìm thấy nó. Ví dụ, nếu muốn chèn file part5.dwg thành bản vẽ hiện tại và nó không nằm trong đường dẫn tìm kiếm ở thư viện, bạn phải chọn tên đường dẫn đầy đủ hoặc tương đối dựa trên đường dẫn hợp lệ trong thư viện. Tên đường dẫn tương đối được hiển thị như sau:

 • Lệnh: -insert
 • Nhập tên khối hoặ [?]: /files2/olddwgs/part5

Cấu trúc thư mục

AutoCAD sử dụng thư mục chính và phụ theo cấu trúc dạng cây, khuyến khích người dùng giữ các file bổ sung, như các phần mềm AutoLISP (không nằm trong AutoCAD LT), file tùy biến hoặc công cụ bên thứ ba, tách biệt chương trình đã cài và file hỗ trợ. Nhờ đó, phần mềm đơn giản theo dõi xung đột có thể xảy ra hơn và nâng cấp phần mềm mà không ảnh hưởng tới các thành phần khác.

Sản phẩm AutoCAD mặc định nằm trong thư mục Program File trên Windows và Applications trên Mac OS. Bạn có thể tạo thư mục mới cùng cấp (ví dụ, /AcadApps) và lưu các chương trình tùy biến, file điều khiển và phần mềm bên thứ ba khác trong thư mục phụ ở cấp tiếp theo. Nếu muốn duy trì nhiều thư mục bản vẽ (cho từng file công việc), bạn có thể tạo thư mục như /AcadJobs cùng thư mục phụ cho mỗi công việc.

Quá trình tìm kiếm lệnh

Khi nhập một lệnh, AutoCAD sẽ tiến hành một loạt bước để đánh giá tính hợp lệ của tên lệnh đó. Một lệnh có thể là:

 • Lệnh cài đặt hoặc tham biến hệ thống.
 • Lệnh hoặc bí danh ngoài được xác định file acad.pgp ( acadlt.pgp ở AutoCAD LT).
 • Một entry AutoCorrect cho lệnh trong file autoCorrectUserDB.pgp.
 • Một entry đồng nghĩa cho lệnh trong file acadSynonymsGlobalDB.pgp.
 • Lệnh AutoLISP do người dùng xác định.
 • Lệnh người dùng chọn bằng phần mềm ObjectARX hoặc Managed .NET.
 • Lệnh driver máy.

Lưu ý: AutoCAD LT không hỗ trợ AutoLISP, ObjectARX, Managed .NET. Các phần mềm Managed .NET không có trên Mac OS.

Bạn có thể nhập một lệnh ở gợi ý Command hoặc bắt đầu nó từ giao diện người dùng. Các lệnh cũng có thể thực hiện ở file script hoặc bằng phần mềm AutoLISP, ObjectARX, Managed .NET.

Danh sách sau mô tả thứ tự tìm kiếm để xác thực tên lệnh:

 • Nếu input là một phản hồi giá trị null (Space hoặc Enter), AutoCAD sử dụng tên của lệnh phát sinh cuối cùng. Mặc định là HELP.
 • Kiểm tra lệnh này dựa vào danh sách các lệnh có sẵn. Nếu lệnh nằm trong danh sách và không bắt đầu bằng một dấu chấm, chương trình sẽ kiểm tra lệnh dựa trên danh sách lệnh chưa xác định. Nếu chưa xác định được lệnh đó, tìm kiếm vẫn tiếp tục. Nếu không, lệnh đó sẽ chạy trừ khi có nguyên nhân khác ngăn cản nó. Không thể chạy lệnh ở chế độ minh bạch hay ẩn trên hệ thống.
 • Kiểm tra lệnh dựa trên các tên lệnh được xác định bằng driver máy, sau đó, là bằng driver hiển thị.
 • Lệnh được kiểm tra dựa trên các lệnh ngoài được xác dịnh trong file tham số chương trình. Nếu tên lệnh tương ứng lệnh ngoài đã chọn, lệnh đó sẽ chạy và tìm kiếm hoàn tất.
 • Lệnh này được kiểm tra dựa trên danh sách lệnh được xác định bằng AutoLISP, ObjectARX, Managed .NET. Tại thời điểm này, phần mềm sẽ download lệnh autoload (không có sẵn ở AutoCAD LT).

Chương trình kiểm tra tên lệnh dựa trên danh sách tham biến hệ thống. Nếu tên lệnh nằm trong danh sách, lệnh SETVAR chạy, sử dụng thông tin vào làm tên biến.

Nếu tên lệnh tương ứng một lệnh Alias, tên AutoCorrect hoặc đồng nghĩa được xác định trong file tham số chương trình kết hợp, AutoCAD sử dụng tên lệnh mở rộng và quá trình tìm kiếm bắt đầu bằng danh sách xác lệnh cài đặt.

Nếu tất cả các bước trước đó đều thất bại, tìm kiếm kết thúc bằng một thông báo về các tên lệnh không hợp lệ.

Hi vọng bài viết hữu ích với người dùng!

Nguồn: Tổng Hợp


Bài Viết Cùng Chuyên Mục


Lưu ý bạn nên nhập từ cần tìm Danh Từ càng ngắn càng tốt. Ví dụ: idm, trinh chieu, logo,Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận các bài viết thủ thuật mới qua email của bạn!

Bài Viết Xem NhiềuBài Viết HOT Tuần