Adobe Flash Player 18
#Đa phương tiện

Adobe Flash Player 18

15-07-2015 13:30:44    |    18

Đây là bản mới nhất Adobe Flash Player 18.

Adobe Flash Player 18 thì hầu như ai cũng biết rồi nên mình không giới thiệu nữa. Và đây là cấu hình của bản Adobe Flash Player 18.

 

”

 

Microsoft® Windows®

    - 2.33GHz hoặc bộ xử lý tương thích x86 nhanh hơn, hoặc Intel® Atom ™ 1.6GHz hoặc xử lý nhanh hơn cho netbook
    - Microsoft® Windows® XP ( 32 bit) , Windows Server 2008 ( 32 bit) , Windows Vista® ( 32 bit) , Windows 7 ( 32 bit và 64 bit) , Windows 8 ( 32 bit và 64 bit) , hoặc Windows Server 2012 ( 64 bit)
    - Internet Explorer 8.0 hoặc mới hơn , Mozilla Firefox 17 hoặc sau đó , Google Chrome hoặc Opera 11
    - 512MB RAM ( 1GB RAM cho netbook ); 128MB bộ nhớ đồ họa

DOWNLOAD: Adobe Flash Player 18

Xem thêm: https://get.adobe.com/flashplayer/

Bài Viết Cùng Chuyên Mục