WordPress – Tự động thêm title, caption và alt khi upload ảnh đẹp lên bài viết

#Thủ Thuật Internet

WordPress – Tự động thêm title, caption và alt khi upload ảnh đẹp lên bài viết

14:10 16-12-2018    |    238


WordPress – Tự động thêm title, caption và alt khi upload ảnh đẹp lên bài viết

Khi upload và chèn ảnh đẹp vào bài viết sẻ có một số thông số bạn cần nhập vào để hỗ trợ cho SEO tốt hơn (alt, caption, title) nhưng mặc định WordPress sẻ không tự thêm vào alt, caption, description mà bạn phải nhập vào chuẩn bị, tất nhiên ngồi nhập cũng được nhưng nếu bạn gặp phải một số dự án với quá nhiều ảnh đẹp thì việc này sẻ hơi bất tiện hoặc đơn giản nếu bạn cấu hình WordPress cho một ai đó mà họ không rành về SEO thì nên sử dụng thủ thuật để khi upload ảnh vào bài viết nó tự động thêm vào caption, alt hoặc title thì sẻ hoàn hảo hơn rất nhiều.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp để làm việc này thì bài viết này sẻ giúp ích cho bạn đấy, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau đây vào file functions.php và lưu lại thì khi upload ảnh đẹp vào bài viết nó sẻ tự động thêm vào alt, caption, title ảnh đẹp đầy đủ.

 /* Tự động thêm Title, Alt-Text, Caption & Description cho ảnh đẹp by VSoftWare --------------------------------------------------------------------------------------*/ add_action( 'add_attachment', 'ttv_set_image_meta_image_upload' ); function ttv_set_image_meta_image_upload( $post_ID ) { 	// Check if uploaded file is an image, else do nothing 	if ( wp_attachment_is_image( $post_ID ) ) { 		$my_image_title = get_post( $post_ID )->post_title; 		// Sanitize the title: capitalize first letter of every word (other letters lower case): 		$my_image_title = ucwords( strtolower( $my_image_title ) ); 		// Create an array with the image meta (Title, Caption, Description) to be updated 		// Note: comment out the Excerpt/Caption or Content/Description lines if not needed 		$my_image_meta = array( 			'ID'		=> $post_ID,			// Specify the image (ID) to be updated 			'post_title'	=> $my_image_title,		// Set image Title to sanitized title 			'post_excerpt'	=> $my_image_title,		// Set image Caption (Excerpt) 			'post_content'	=> $my_image_title,		// Set image Description (Content) 		); 		// Set the image Alt-Text 		update_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_image_alt', $my_image_title ); 		// Set the image meta (e.g. Title, Excerpt, Content) 		wp_update_post( $my_image_meta ); 	} } 

Khi thêm đoạn code kia vào thì khi upload bất cứ ảnh đẹp nào lên WordPress thì nó sẻ tự động update title, caption, mô tả và alt cho ảnh đẹp dựa vào tên ảnh mà bạn đặt.

Tự động thêm alt, caption và mô tả cho ảnh đẹp

Bạn nên xem thêm 2 bài viết để có sự kết hợp hoàn hảo

Chúc bạn thành công!

Nguồn: Tổng Hợp


Bài Viết Cùng Chuyên Mục


Lưu ý bạn nên nhập từ cần tìm Danh Từ càng ngắn càng tốt. Ví dụ: idm, trinh chieu, logo,Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận các bài viết thủ thuật mới qua email của bạn!

Bài Viết Xem NhiềuBài Viết HOT Tuần