Cú pháp và hướng dẫn dùng hàm Vlookup trong Excel

#Thủ Thuật Internet

Cú pháp và hướng dẫn dùng hàm Vlookup trong Excel

15:40 22-02-2019    |    305


Cú pháp và hướng dẫn dùng hàm Vlookup trong Excel

Hàm Vlookup là hàm tham chiếu cột, dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm. Hàm Vlookup là một trong những hàm sử dụng nhiều trong Excel, áp dụng vào rất nhiều việc thực tế nhưng nhiều người lại chưa hiểu rõ bản chất của hàm này ra sao? Cú pháp như nào? Hướng Dẫn sử dụng hàm này như nào?


Sử dụng F4 có ý nghĩa sau:

  • Nhấn F4 1 lần: Để có giá trị tuyệt đối, nghĩa là cố định cột và cố định dòng - ($cột$dòng). Ví dụ: $A$12 - Tức cố định Cột A và cố định dòng 12.

  • Nhấn F4 2 lần: Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng, được hiểu là cố định dòng làm mới cột - (cột$dòng). Ví dụ: A$12 – Tức cố định dòng 12, không cố định Cột A.

  • Nhấn F4 3 lần: Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột, được hiểu là cố định cột làm mới dòng - ($cộtdòng). Ví dụ: $A12 – Tức cố định Cột A, không cố định dòng 12.

Hướng Dẫn dùng hàm Vlookup trong Excel

Hướng Dẫn dò tìm tương đối:

Dò tìm tương đối bằng hàm Vlookup là hướng dẫn tìm ra data một hướng dẫn tương đối dựa vào sự khác nhau giữa data cột đầu tiên của vùng tìm kiếm. Để dò tìm tương đối trả về kết quả đúng thì bảng data gốc (chính là bảng Table_array)của bạn bắt buộc phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ 1: Hãy xếp loại học lực cho học sinh trong danh sách dưới đây, dựa vào bảng quy định xếp loại theo điểm:

Cú pháp và hướng dẫn dùng hàm Vlookup trong Excel

Để xếp loại học lực cho danh sách học sinh, bạn sử dụng công thức:

=VLOOKUP(C4,$C$11:$D15,2,1)

Sau đó, nhấn Enter, rồi kéo xuống các ô còn lại bạn sẽ được kết quả như hình dưới:

2. Hướng Dẫn dò tìm tuyệt đối

Ví dụ 2: Dựa vào bảng mã số nhân viên dưới đây, hãy điền thông tin về Trình độQuê quán của họ.

Để điền thông tin về Quê quán của nhân viên ô E23 sử dụng công thức sau:

=VLOOKUP(A23,$A$29:$C$34,2,0)

Và đây là kết quả sẽ thu được:

Còn điền thông tin Trình độ cho ô F23, sử dụng công thức sau:

=VLOOKUP(A23,$A$29:$C$34,3,0)

Và đây sẽ là kết quả sẽ thu được:

Vậy là bạn đã biết hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup rồi. Trong quá trình sử dụng Excel bạn còn có thể sử dụng hàm Index để trả về giá trị trong một mảng hay hàm Max, Min cho giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

Khi nắm vững cú pháp, hướng dẫn dùng các hàm trong Excel, bạn sẽ tự học Excel hiệu quả, nhanh chóng hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn rất nhiều hàm hữu ích khác, TCN sẽ lần lượt giới thiệu tới người dùng trong những bài viết sau.

Chúc người dùng thực hiện thành công!

Nội dung đầy đủ

Nguồn: Tổng Hợp


Bài Viết Cùng Chuyên Mục


Lưu ý bạn nên nhập từ cần tìm Danh Từ càng ngắn càng tốt. Ví dụ: idm, trinh chieu, logo,Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận các bài viết thủ thuật mới qua email của bạn!

Bài Viết Xem NhiềuBài Viết HOT Tuần