Waterfox 56.2.12

  • 0
  • 377
Waterfox 56.2.12 Waterfox 56.2.12
Waterfox 56.2.12


Waterfox adalah trình đặc biệt cho 64-chút windows dựa trên internet explorer, đó là biên soạn, với đầy đủ tối ưu để giúp tăng cường tốc độ, bạn máy tính xách tay.Vào bộ vi xử lý 32-bit có khả năng để ghi danh của bạn nhỏ nhất dữ liệu đó, đó là kích thước 32-chút, cùng là trường hợp với một 64-chút xử lý rằng có khả năng để ghi danh của bạn nhỏ nhất dữ liệu, kích thước 64-chút. Vì vậy có thể kết luận, xử lý với 64-chút khả năng có thể chạy quá trình đọc và viết dữ liệu từ bộ nhớ có 2 lần tốc độ của 32-chút. Mặc dù nó không thể được sử dụng như là một cơ sở để đo tốc độ của một bộ vi xử lý.

Mozilla thế là phổ biến nhất mà cung cấp hiệu quả nhanh hơn trong hệ thống. Bây giờ Anh có một lựa chọn khác duyệt với 64-chút hệ điều hành tức là Waterfox.

Duyệt được dựa trên. đó là toàn tự động, nhưng kinh nghiệm thay đổi được nâng cao hơn. Bạn phải cài đặt một phiên bản 64-bit of Microsoft C + 2010 là một để tránh một thông điệp lỗi MSVCR100 khi cố gắng để bắt đầu các ứng dụng.

đặc biệt Duyệt 64-chút Waterfox ini cũng hỗ trợ thêm ích và bổ sung như Adobe Người Trời cơ bản, và công Cụ.

Nếu Bạn sử dụng một 64-chút hệ điều hành Bạn nên dùng loại đặc biệt duyệt 64-bit này Mozilla Waterfox, vì vậy mà máy tính và cũng là máy tính xách tay thuộc về Bạn không Chậm khi duyệt, ngoài Của hệ thống máy tính trở nên ổn định khi được sử dụng.

giấy Phép miễn Phí phát Triển waterfoxproject điều Hành Windows Vista/7/8/10 những bộ (71.87 CÁO) TẢI DI động (74.13 CÁO) Tải Waterfox 64 chút miễn Phí mới Nhất bằng cách nhấn vào nút diatas


Bài Viết Liên Quan
Tải Phần Mềm Scada Web 2019 mới nhất

Tải Phần Mềm Scada Web 2019 mới nhất

[FREE] Phần mềm chấm công wise eye v5.1

[FREE] Phần mềm chấm công wise eye v5.1

#TOP Tải Phần Mềm Scan Miễn Phí

#TOP Tải Phần Mềm Scan Miễn Phí

Phần mềm thống kê thép - Miễn Phí và Hay Nhất 2019 2020

Phần mềm thống kê thép - Miễn Phí và Hay Nhất 2019 2020

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook