phpMyAdmin 4.9.0.1

#Ứng dụng văn phòng

phpMyAdmin 4.9.0.1

25-07-2019 16:00:10    |    203


phpMyAdmin 4.9.0.1 phpMyAdmin 4.9.0.1


phpMyAdmin adalah miễn phí đó được viết trong lập trình web rằng được sử dụng để xử lý các quyền của qua cơ sở dữ liệu của địa phương, hoặc mạng internet.phpMyAdmin merupakan ứng dụng web đó là nguồn mở (nguồn mở) kể từ lần đầu tiên nó được tạo ra và phát triển. Với sự hỗ trợ của nhiều nhà phát triển và dịch này ứng dụng đã phát triển khá nhanh chóng với sự sẵn sàng của nhiều ngôn ngữ lựa chọn. Đến nay, có khoảng 70 ngôn ngữ hỗ trợ bởi các ứng dụng web MyAdmin.

chương Trình này hỗ trợ một loạt các điều hành, Ssh, bao gồm cả (quản lý sở dữ liệu, bàn, fields (trường), mối quan hệ (quan hệ), chỉ dùng (người sử dụng), giấy phép (quyền), và những người khác.

về cơ bản, quản lý sở dữ liệu với MySQL phải được thực hiện bởi gõ các dòng lệnh tương ứng (dòng lệnh) cho bất cứ mục đích.

phpMyAdmin menawarkan năng đó bao gồm việc quản lý cả một MySQL (yêu cầu siêu-dùng) và cũng là một cơ sở dữ liệu. phpMyAdmin juga có nội bộ hệ thống được sử dụng để quản lý siêu dữ liệu và có hỗ trợ cho hoạt động tiên tiến. Thông qua hệ thống quản trị này cũng có thể quản lý, người sử dụng và cùng một lúc quyền truy cập (hung hãn). Tốt, cho những người Bạn của những người đặc biệt làm việc như là một cơ sở dữ liệu quản trị với MySQL như các cơ sở dữ liệu của sự lựa chọn, không có thiệt hại trong việc sử dụng nó cho dễ quản lý.

giấy Phép miễn Phí phát Triển Lại điều Hành Windows Vista/7/8/10 TẢI (10.54 CÁO) Tải phpMyAdmin Gratis mới Nhất bằng cách nhấn vào nút diatasBài Viết Cùng Chuyên Mục


Q-Dir 7.68

Q-Dir 7.68

26-07-2019 09:00:09

WPS Office 11.2.0.8684

WPS Office 11.2.0.8684

26-07-2019 08:50:07

Calibre 3.46.0

Calibre 3.46.0

26-07-2019 08:00:09

BlueStacks 4.110.0.3101

BlueStacks 4.110.0.3101

26-07-2019 07:50:07

Lưu ý bạn nên nhập từ cần tìm Danh Từ càng ngắn càng tốt. Ví dụ: idm, trinh chieu, logo,Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận các bài viết thủ thuật mới qua email của bạn!

Bài Viết Xem NhiềuBài Viết HOT Tuần