Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 và Cách Khắc Phục

  • 0
  • 859
Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 và Cách Khắc Phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 và Cách Khắc Phục
Trên các diễn đàn và blog dạo gần đây luôn đề cập đến vấn đề Full Disk, một vấn đề đang nóng hổi trong người dùng giới công nghệ sử dụng Windows 10 hiện nay, đã có rất nhiều biện pháp được đề cập tuy nhiên các hình thức đó dường như điều thất bại hoàn toàn. Khi bị lỗi Full DISK thì chương trình Task Manager cứ báo 100% Disk khiến cho rất nhiều chương trình thực thi chạy yếu đi rất là nhiều mặt dù máy tính có cấu hình khá cao. Qua một số nghiên cứu thì tôi đã tìm ra nguyên nhân chính, là bởi vì do Windows 10 của người dùng không dùng Windows 10 bản quyền mà dùng một chương trình bẻ khóa để sử dụng hoặc quên kích hoạt Windows 10 sau khi cài.

Tuy nhiên có một hướng dẫn để khắc phục và mình đã kiểm tra tính chính xác của nó, kết quả là rất thành công, một lời khuyên cho người dùng sau khi thực hiện hướng dẫn ở dưới để tạo file thực thi .BAT và chạy nó thì ngoài ra bạn nên sử dụng một số phần mềm làm làm mới hệ thống, dọn file rác như CCleaner để thường xuyên kiểm tra giúp cho hệ điều hành hoạt động tốt.

Hướng dẫn cách fix lỗi 100% ổ cứng FuLL Disk trên Windows 10

Bước 1: Đầu tiên bạn mở hộp thoại RUN bằng tổ hợp Windows + R rồi nhập từ khóa notepad để mở nó lên

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Bước 2: Các bạn chép đoạn code dưới đây vào Notepad

regsvr32 comcat.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /i /s
regsvr32 asctrls.ocx /s
regsvr32 oleaut32.dll /s
regsvr32 shdocvw.dll /I /s
regsvr32 shdocvw.dll /s
regsvr32 browseui.dll /s
regsvr32 browseui.dll /I /s
regsvr32 msrating.dll /s
regsvr32 mlang.dll /s
regsvr32 hlink.dll /s
regsvr32 mshtmled.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /s
regsvr32 plugin.ocx /s
regsvr32 sendmail.dll /s
regsvr32 scrobj.dll /s
regsvr32 mmefxe.ocx /s
regsvr32 corpol.dll /s
regsvr32 jscript.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 imgutil.dll /s
regsvr32 thumbvw.dll /s
regsvr32 cryptext.dll /s
regsvr32 rsabase.dll /s
regsvr32 inseng.dll /s
regsvr32 iesetup.dll /i /s
regsvr32 cryptdlg.dll /s
regsvr32 actxprxy.dll /s
regsvr32 dispex.dll /s
regsvr32 occache.dll /s
regsvr32 occache.dll /i /s
regsvr32 iepeers.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /i /s
regsvr32 cdfview.dll /s
regsvr32 webcheck.dll /s
regsvr32 mobsync.dll /s
regsvr32 pngfilt.dll /s
regsvr32 licmgr10.dll /s
regsvr32 icmfilter.dll /s
regsvr32 hhctrl.ocx /s
regsvr32 inetcfg.dll /s
regsvr32 tdc.ocx /s
regsvr32 MSR2C.DLL /s
regsvr32 msident.dll /s
regsvr32 msieftp.dll /s
regsvr32 xmsconf.ocx /s
regsvr32 ils.dll /s
regsvr32 msoeacct.dll /s
regsvr32 inetcomm.dll /s
regsvr32 msdxm.ocx /s
regsvr32 dxmasf.dll /s
regsvr32 l3codecx.ax /s
regsvr32 acelpdec.ax /s
regsvr32 mpg4ds32.ax /s
regsvr32 voxmsdec.ax /s
regsvr32 danim.dll /s
regsvr32 Daxctle.ocx /s
regsvr32 lmrt.dll /s
regsvr32 datime.dll /s
regsvr32 dxtrans.dll /s
regsvr32 dxtmsft.dll /s
regsvr32 WEBPOST.DLL /s
regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s
regsvr32 POSTWPP.DLL /s
regsvr32 CRSWPP.DLL /s
regsvr32 FTPWPP.DLL /s
regsvr32 FPWPP.DLL /s
regsvr32 WUAPI.DLL /s
regsvr32 WUAUENG.DLL /s
regsvr32 ATL.DLL /s
regsvr32 WUCLTUI.DLL /s
regsvr32 WUPS.DLL /s
regsvr32 WUWEB.DLL /s
regsvr32 wshom.ocx /s
regsvr32 wshext.dll /s
regsvr32 vbscript.dll /s
regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s
regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
regsvr32 /s urlmon.dll
regsvr32 /s mshtml.dll
regsvr32 /s shdocvw.dll
regsvr32 /s browseui.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s vbscript.dll
regsvr32 /s scrrun.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s actxprxy.dll
regsvr32 /s softpub.dll
regsvr32 /s wintrust.dll
regsvr32 /s dssenh.dll
regsvr32 /s rsaenh.dll
regsvr32 /s gpkcsp.dll
regsvr32 /s sccbase.dll
regsvr32 /s slbcsp.dll
regsvr32 /s cryptdlg.dll
regsvr32 /s schannel.dll
regsvr32 /s oleaut32.dll
regsvr32 /s ole32.dll
regsvr32 /s shell32.dll
regsvr32 /s initpki.dll
regsvr32 /s msscript.ocx
regsvr32 /s dispex.dll
regsvr32 jscript.dll /s
del %temp% /Q /F
net stop wuauserv
ren %windir%system32catroot2 catroot2.old
cd /d %windir%SoftwareDistribution
rd /s dataStore /Q
regsvr32 wuapi.dll /s
regsvr32 wups.dll /s
regsvr32 wuaueng.dll /s
regsvr32 wucltui.dll /s
regsvr32 wuweb.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 msxml2.dll /s
regsvr32 msxml3.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /s
net start wuauserv
exit

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Sau đó bạn nhấn Crt + S để lưu dưới tên fixFullDisk.bat. Nhớ đuôi file .bat

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Bước 3: Bạn nhấn chuột phải vào file .BAT vừa mới tạo, rồi chọn Run as Administrator để mở file bằng quyền Administrator

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Sau khi bạn chạy file .BAT thì ta phải khởi động lại máy tính để Windows tự fix lỗi 100%

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Hướng dẫn hướng dẫn khắc phục Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 bằng file .BAT

Như vậy mình đã hướng dẫn bạn Hướng Dẫn Tạo File BAT Sửa Lỗi Full Disk Trên Windows 10. hướng dẫn làm này tương đối đơn giản và nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng tới hệ thống hay các chương trình máy tính đang chạy trên hệ điều hành Windows, chúc người dùng thành công.

Bài Viết Liên Quan
Windows 10 Version 1903 - Download chính thức từ Microsoft

Windows 10 Version 1903 - Download chính thức từ Microsoft

WinToHDD Professional - Phần Mềm Cài Windows Nhanh Nhất

WinToHDD Professional - Phần Mềm Cài Windows Nhanh Nhất

Phân Chia Ổ Cứng Trực Tiếp Trên Windows 10 Dễ Dàng

Phân Chia Ổ Cứng Trực Tiếp Trên Windows 10 Dễ Dàng

Cách Để Chơi Game Mượt Nhẹ Đỡ Lag Trên Windows 10

Cách Để Chơi Game Mượt Nhẹ Đỡ Lag Trên Windows 10

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook