Danh sách key sản phẩm mặc định để cài các phiên bản Windows 10

#Thủ Thuật Internet

Danh sách key sản phẩm mặc định để cài các phiên bản Windows 10

15-10-2019 09:00:07    |    188


Danh sách key sản phẩm mặc định để cài các phiên bản Windows 10

Generic key (còn gọi là default key) - Key mặc định Microsoft dành cho Windows 10, sẽ cho phép bạn cài phiên bản hệ điều hành mong muốn nhưng chưa kích hoạt nó.

Danh sách key sản phẩm mặc định để cài các phiên bản Windows 10

Sử dụng generic key có thể hữu ích khi bạn muốn cài đặt phiên bản Windows 10 nào đó để đánh giá hoặc thử nghiệm trên PC hay máy ảo, hoặc chỉ do hiện bạn không có khóa bản quyền sản phẩm và sẽ kích hoạt nó sau.

Bài viết này cung cấp cho bạn danh sách các generic key RTM (bán lẻ) và KMS (mặc định) cho tất cả phiên bản Windows 10.

Phiên bản Windows 10 Generic Key RTM Key cài đặt KMS Client
Windows 10 Home YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 
Windows 10 Home N 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW  
     
Windows 10 Pro VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro N 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
     
Windows 10 Pro for Workstations DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77 NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro N for Workstations WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
     
Windows 10 Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
     
Windows 10 Pro Education 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro Education N GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
     
Windows 10 Enterprise XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise G   YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N   44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise N WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise S NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW
     
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB   WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N   2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB   DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N   QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
     
Windows 10 S 3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P  
https://tip.download.com.vn/danh-sach-key-san-pham-mac-dinh-de-cai-cac-phien-ban-windows-10-16138

Bài Viết Cùng Chuyên Mục


Lưu ý bạn nên nhập từ cần tìm Danh Từ càng ngắn càng tốt. Ví dụ: idm, trinh chieu, logo,Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận các bài viết thủ thuật mới qua email của bạn!

Bài Viết Xem NhiềuBài Viết HOT Tuần