Advanced Renamer 3.85

  • 0
  • 619
Advanced Renamer 3.85 Advanced Renamer 3.85
Advanced Renamer 3.85


Advanced Renamer adalah phần mềm sử dụng đổi tên cho nhiều mục đăng hàng loạt/cùng một lúc.Để đổi tên một tin về Máy tính, MÁY tính/máy tính Xách tay rất dễ dàng. Có phải nhấn vào các tập tin và sau đó nhấn vào menu đổi Tên, hoặc bằng cách nhấn f 2 chìa khóa trên bàn phím. Nhưng ông khác, nếu cần thay tin tên hơn một hoặc thậm chí hàng ngàn tin/thư, tất nhiên, sẽ là phức tạp khi bạn phải thay thế hoặc đặt tên của các tập tin bằng cách bình thường.

Để có hiệu quả hơn, chúng ta có thể sử dụng một số phần mềm mà là đặc biệt cho việc đổi tên của các tập tin (cùng Một lúc), như một phần mềm miễn phí Trước đổi tên.

Advanced Renamer juga hỗ trợ lùi lại thay đổi tên của lô để đảo ngược quá trình và quay lại làm việc thay thế của tên của Bạn nếu Bạn đã bao giờ thay đổi tên của các tập tin với các tên sai bởi sai lầm.

Điều mà chúng ta thường đối mặt tại một thời gian khi có hàng ngàn bài hát mà chúng tôi sẽ đổi tên để một dạng phần mềm karaoke hun khói, thì phần mềm này là giải pháp.

Rất dễ dàng để xử lý công việc hàng loạt sử dụng nhiều phương pháp trên một số lớn các tập tin. Có 13 khác nhau phương pháp cho phép Anh để thay đổi tên, thuộc tính, và dấu thời gian của các tập tin và có thể được sao chép hay chuyển đến một vị trí mới dựa trên những thông tin trong các tập tin.

Bạn có thể tạo ra tập tin mới tên bằng cách loại bỏ thay đổi trường hợp, hoặc cho các tập tin một tên mới dựa trên các thông tin.

Trước khi thực hiện một hoạt động trên một tập tin bởi lần đầu tiên xác minh lượng đích đổi tên một tập tin và Bạn có thể hủy hàng loạt như ban đầu.

Advanced Renamer mampu xử lý tất cả các tập tin như hình Ảnh các Tập tin Ảnh//Ảnh dữ Liệu GPS và các Tập tin.

giấy Phép miễn Phí phát Triển Kim Jensen điều Hành Windows Vista/7/8/10 những bộ (10.82 CÁO) TẢI DI động (14.30 CÁO) Tải AdvancedRenamer mới Nhất Phí bằng cách nhấn vào nút diatas


Bài Viết Liên Quan
#1 Tải Phần Mềm Anatomy Tin Học 8 Miễn Phí

#1 Tải Phần Mềm Anatomy Tin Học 8 Miễn Phí

Phần Mềm Học Tiếng Anh iostudy - Học Tiếng Anh Qua Mạng

Phần Mềm Học Tiếng Anh iostudy - Học Tiếng Anh Qua Mạng

Q-Dir 7.68

Q-Dir 7.68

WPS Office 11.2.0.8684

WPS Office 11.2.0.8684

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook