Calibre 3.46.0

  • 0
  • 1104
Calibre 3.46.0 Calibre 3.46.0
Calibre 3.46.0


Calibre adalah chương trình miễn phí cho quản lý sách điện tử trên một máy tính xách tay. Giống như một thư viện, chúng tôi có thể sắp xếp sách theo tên tác giả, kích thước, ngày để thuận lợi cho việc tìm kiếm.Nếu chúng ta có nhiều Sách và nhầm lẫn muốn tìm thấy một cuốn sách đó, chúng tôi cũng có thể sử dụng Tìm kiếm cơ sở để tạo điều kiện cho chúng tôi, tìm kiếm các mong muốn Sách.

nó trông rất đơn giản bất tổ chức này có thể nhóm Sách dựa trên: Đề (đề), tác Giả (tác Giả), được thêm Ngày (Ngày bạn thêm vào danh sách điện tử), Ngày xuất bản (Ngày cuốn sách đã được xuất bản), kích Thước (kích Thước của cuốn sách,), Xếp hàng Loạt, ngôn Ngữ (ngôn Ngữ) etc. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp Sách dựa trên những bình Luận hay Thẻ.

Với Calibre kita cũng có thể chuyển đổi hình dạng của sách điện tử đó có thể được đọc bởi các thiết bị điện tử mà đôi khi chỉ có giới hạn nhất định dạng chỉ.

Dạng được hỗ trợ như :

LÁI truyện tranh TƯ, CHM TÔI, định dạng fb 2 DỄ THẮP sáng , trên ĐƯỜNG trung QUỐC** HỒI BẢN TÔI, định dạng fb 2, OEB, THẮP sáng, LRF HÉT, PDB, ĐỒNG tính, RB KHÔNG, giao dịch, NGHĨA.

khác Lợi thế của Calibre yaitu lấy tin tức từ website hay RSS để được sử dụng như sách.

Dụ như một trang tin tức hỗ trợ : la Bàn thứ Hai, the New York Times, ESPN, The Guardian, Phố Wall, các Lần, và Jakarta Bài.

giấy Phép miễn Phí phát Triển Kovid Ngày Hành Windows Vista/7/8/10 TẢI về [32-chút] (61.06 CÁO) TẢI [64-chút] (66.77 CÁO) TẢI DI động (55.03 CÁO) Tải Calibre Gratis mới Nhất bằng cách nhấn vào nút diatas


Bài Viết Liên Quan
#1 Tải Phần Mềm Anatomy Tin Học 8 Miễn Phí

#1 Tải Phần Mềm Anatomy Tin Học 8 Miễn Phí

Phần Mềm Học Tiếng Anh iostudy - Học Tiếng Anh Qua Mạng

Phần Mềm Học Tiếng Anh iostudy - Học Tiếng Anh Qua Mạng

Q-Dir 7.68

Q-Dir 7.68

WPS Office 11.2.0.8684

WPS Office 11.2.0.8684

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook