Foxit Reader 9.6.0.25114

  • 0
  • 638
Foxit Reader 9.6.0.25114 Foxit Reader 9.6.0.25114
Foxit Reader 9.6.0.25114


Foxit Reader adalah phần mềm miễn phí mà có thể được sử dụng để xem/tìm thấy tài liệu, kích thước nhỏ nhưng có thể tìm thấy tài liệu nhanh chóng.Foxit Reader sangat thúc đẩy việc an ninh và bảo mật của người và điều này làm cho chương trình này không bao giờ kết nối với internet mà không có sự cho phép của các người, không phải như trong một tài đọc thường được kết nối đến mạng không cần xác nhận.

Với ứng dụng này, chúng ta có thể chia sẻ tin tức là một số thêm hình ảnh, thay đổi liên kết, thêm chú trên các tập tin PDF và làm nổi bật các văn bản.

Foxit Reader :

– Rất kích Thước Nhỏ: ứng dụng kích Thước là rất nhỏ so với phần Mềm Mở Tập tin PDF phổ biến Hệ Reader

– nhanh Nhẹn: Khi Bạn chạy ứng Dụng này, mở các file trực tiếp mà không chậm trễ. Anh không bắt buộc phải thấy cửa sổ giật gân gây phiền nhiễu đó hiển thị các công ty logo, tên tác giả, etc.

– công Cụ Mát: có bao giờ Bạn muốn để chú thích (hay nhận xét về) một tài liệu, khi Bạn đọc nó? Cho phép Anh để vẽ đồ họa nổi bật văn bản, loại văn bản và làm cho ghi chú về một tài liệu, và sau đó in hoặc cứu các tài liệu.

–, Văn bản đổi: Bạn có thể tạo thêm tài liệu tổng thể để một văn bản đơn giản tập tin.

giấy Phép miễn Phí phát Triển D phần Mềm kết Hợp Hoạt động Hệ thống Windows/Vista/7/8/10 TẢI (79.67 CÁO) Tải Foxit Reader Gratis mới Nhất bằng cách nhấn vào nút diatas


Bài Viết Liên Quan
#1 Tải Phần Mềm Anatomy Tin Học 8 Miễn Phí

#1 Tải Phần Mềm Anatomy Tin Học 8 Miễn Phí

Phần Mềm Học Tiếng Anh iostudy - Học Tiếng Anh Qua Mạng

Phần Mềm Học Tiếng Anh iostudy - Học Tiếng Anh Qua Mạng

Q-Dir 7.68

Q-Dir 7.68

WPS Office 11.2.0.8684

WPS Office 11.2.0.8684

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook