HandBrake 1.2.2

  • 0
  • 554
HandBrake 1.2.2 HandBrake 1.2.2
HandBrake 1.2.2


– thắng Tay là một phần mềm chuyển đổi video hỗ trợ rất nhiều dạng đó là kế hoạch để có thể chạy trên một số điều hành hệ thống khác nhau (cross/đa-nền tảng), trong đó có cửa Sổ (32-bit và 64), Mac (Intel 64-chút) tạo.vấn Đề chung tìm thấy khi tôi muốn quay video trên những tiện ích, đó là giới hạn của sự hỗ trợ video. Thắng tay là hiện tại để giúp vượt qua những vấn đề.

một trong những chức năng chính của các được xem xét một trong sở hữu ích như khả năng của mình để chơi dạng âm thanh (.mp3 .cỗ, .s) và video (.mp4 .avi, .avi, .avi). Rất tiếc, không phải tất cả các bản sao của video thể để được chơi bởi vì các đặc điểm kỹ thuật của các phần cứng tiện ích thực sự là vô hạn. Cho đó là công cụ cần thiết chuyển đổi video miễn phí thích chương Trình này.

video có thể được chuyển đổi đó là một dạng được hỗ trợ bằng cách libavformat (thư viện âm thanh/video rằng được sử dụng bởi phần mềm phương). Nói cách khác, gần như tất cả các video phổ biến khi điều này được hỗ trợ bằng cách thắng Tay. Ngoài ra, cũng có thể chuyển đổi video đó có trên DVD hay đĩa.

Trong phiên bản này, rất nhiều người ngoài năng và sửa lỗi hệ thống cung cấp bởi nở, Ví dụ như là Intel QuickSync Video, H. 265 VP8 và cũng LobFaac.

giấy Phép miễn Phí phát Triển Các HandBrake Team the Windows/7/8/10 những bộ (12.76 CÁO) TẢI DI động (17.56 CÁO) Tải HandBrake Gratis mới Nhất với cách nhấn nút diatas


Bài Viết Liên Quan
Tải phần mềm Xmind

Tải phần mềm Xmind

Tải phần mềm TypingMaster

Tải phần mềm TypingMaster

Phần Mềm Zoom - Tải Phần Mềm Zoom Miễn Phí

Phần Mềm Zoom - Tải Phần Mềm Zoom Miễn Phí

Tải Phần Mềm Tin Học Lớp 4

Tải Phần Mềm Tin Học Lớp 4

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook