Mã số karaoke BOSOM BUDDIES

Mã số karaoke BOSOM BUDDIES

Karaoke Tiếng Anh    37

Mã số karaoke BOSOM BUDDIES có mã số karaoke là 30505 thuộc mã số karaoke Karaoke Tiếng Anh, sáng tác bởi Nhạc sĩ: . Bạn có thể dùng mã số 30505 để tìm kiếm bài hát trên karaoke 5 số, hoặc 6 số. Hoặc có thể bạn sẽ hát karaoke online trực tiếp TẠI ĐÂY ở phía dưới (vui lòng kéo xuống). Nó hoàn toàn miễn phí.

Mã số karaoke bài hát BOSOM BUDDIES: 30505

Lời bài hát BOSOM BUDDIES

«(Mame and Vera) ŸŽ We'll always be ŸŽ bosom buddies, ŸŽ friends, sisters ŸŽ and pals ŸŽ We'll always be ŸŽ bosom buddies ŸŽ If life should ŸŽ reject you ŸŽ there's me to ŸŽ protect you ŸŽ (Vera) If I say ŸŽ that your tongue ŸŽ is vicious ŸŽ (Mame) If I ŸŽ call you uncouth ŸŽ «(Both) it's ŸŽ simply that ŸŽ who else ŸŽ but a bosom buddy ŸŽ will sit down ŸŽ and tell you the truth ŸŽ (V.) Though now ŸŽ and again ŸŽ I'm aware ŸŽ that my candid ŸŽ opinion may sting. ŸŽ (M.) Though often ŸŽ my frank observation ŸŽ might scald ŸŽ I've been meaning ŸŽ to tell you for years ŸŽ you should keep ŸŽ your hair ŸŽ nat'ral like mine ŸŽ (V.) If I kept my hair ŸŽ nat'ral like yours ŸŽ I'd be bald! ŸŽ But, darling ŸŽ «(Both) we'll always ŸŽ be dear companions ŸŽ (V.) my crony ŸŽ (M.) my mate ŸŽ «(Both) We'll always ŸŽ be harmonizing ŸŽ (V.) Orphan Annie ŸŽ and Sandy ŸŽ «(Both) like Amos ŸŽ and Andy ŸŽ (V.) If I say ŸŽ that your sense ŸŽ of style's ŸŽ as far off ŸŽ as your youth ŸŽ it's only that ŸŽ who else but ŸŽ a bosom buddy ŸŽ will tell you ŸŽ the whole ŸŽ stinkin' truth ŸŽ (M.) Each time ŸŽ that a critic ŸŽ has written: ŸŽ "Your voice ŸŽ is the voice of a frog," ŸŽ straight to your side ŸŽ to defend you I rush. ŸŽ You know ŸŽ that I'm there ŸŽ ev'ry time ŸŽ that the world ŸŽ makes an unkind remark ŸŽ When they say: ŸŽ "Vera Charles ŸŽ is the world's ŸŽ greatest lush" ŸŽ it hurts me. ŸŽ (V.) And If I say ŸŽ your fangs ŸŽ are showing, ŸŽ Mame, ŸŽ pull in your claws ŸŽ it's simply that ŸŽ who else but ŸŽ a bosom buddy ŸŽ would notice ŸŽ the obvious flaws. ŸŽ (M.) I feel ŸŽ it's my duty to tell you ŸŽ it's time to adjust ŸŽ to your age ŸŽ You try to be ŸŽ "Peg O' My Heart" ŸŽ when you're ŸŽ Lady Macbeth! ŸŽ Exactly how old ŸŽ are you, Vera ŸŽ The truth! ŸŽ (V.) Well, ŸŽ how old do you think ŸŽ (M.) I'd say ŸŽ somewhere in between ŸŽ forty and death! ŸŽ «(Both) But sweetie ŸŽ (V.) I'll always ŸŽ be Alice Toklas ŸŽ if you'll be ŸŽ Gertrude Stein ŸŽ And though I'll admit ŸŽ I've dished you ŸŽ I've gossiped ŸŽ and gloated ŸŽ but I'm so devoted. ŸŽ

Trang tìm kiếm mã số karaoke ariang, mã số karaoke 5 số, 6 số nhanh nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm nhiều ca khúc khác tại đây.

Tại đây Bạn có thể tìm lời của bài hát và mã số karaoke bài hát BOSOM BUDDIES do Nhạc sĩ: sáng tác. Ngoài ra chúng tôi có hổ trợ Video karaoke bài hát BOSOM BUDDIES ngay bên dưới.

Chúc Bạn hát karaoke thật hay và có những giây phút thư giãn!

Tìm kiếm bằng từ khóa: vsoft BOSOM BUDDIES


Hát Karaoke Online Bài Hát BOSOM BUDDIES

Bạn chọn video cần hát karaoke rồi nhấn full màn hình để hát Karaoke Online nhé