Mã số karaoke GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER

Mã số karaoke GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER

Karaoke Tiếng Anh    32

Mã số karaoke GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER có mã số karaoke là 33459 thuộc mã số karaoke Karaoke Tiếng Anh, sáng tác bởi Nhạc sĩ: . Bạn có thể dùng mã số 33459 để tìm kiếm bài hát trên karaoke 5 số, hoặc 6 số. Hoặc có thể bạn sẽ hát karaoke online trực tiếp TẠI ĐÂY ở phía dưới (vui lòng kéo xuống). Nó hoàn toàn miễn phí.

Mã số karaoke bài hát GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER: 33459

Lời bài hát GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER

Grandma got run over ŸŽ by a reindeer ŸŽ walking home from ŸŽ our house Christmas Eve ŸŽ You can say ŸŽ there's no such ŸŽ thing as Santa ŸŽ but as for me and ŸŽ grandpa we believe ŸŽ She'd been drinking ŸŽ too much egg nog ŸŽ and we warned ŸŽ her not to go ŸŽ but she forgot her ŸŽ medication ŸŽ and she wandered out ŸŽ the door into the snow ŸŽ When we found ŸŽ her Christmas morning ŸŽ at the scene ŸŽ of the attack ŸŽ there were hoofprints ŸŽ on her forehead ŸŽ and incriminating ŸŽ claw marks on her back ŸŽ Grandma got run over ŸŽ by a reindeer ŸŽ walking home ŸŽ from our house ŸŽ Christmas Eve ŸŽ You can say ŸŽ there's no such ŸŽ thing as Santa ŸŽ but as for me and ŸŽ grandpa we believe ŸŽ It's not Christmas ŸŽ without grandma ŸŽ all the family's dressed ŸŽ in black ŸŽ and we just can't help ŸŽ but wonder ŸŽ should we open up ŸŽ her gifts or send ŸŽ them back! ŸŽ Now we're all so proud ŸŽ of grandpa ŸŽ he's been taking ŸŽ this so well ŸŽ see him in there ŸŽ watching football ŸŽ drinking beer and ŸŽ playing cards with ŸŽ cousin Mel ŸŽ Grandma got run over ŸŽ by a reindeer ŸŽ walking home from ŸŽ our house ŸŽ Christmas Eve ŸŽ You can say ŸŽ there's no such ŸŽ thing as Santa ŸŽ but as for me ŸŽ and grandpa we believe ŸŽ Now the goose is ŸŽ on the table ŸŽ and the pudding made ŸŽ of fig ŸŽ and the blue ŸŽ and silver candles ŸŽ that would just ŸŽ have matched ŸŽ the hair in ŸŽ grandma's wig ŸŽ I've warned ŸŽ all my friends ŸŽ and neighbors ŸŽ better watch out ŸŽ for your selves ŸŽ they should never ŸŽ give a license ŸŽ to a man ŸŽ who drives a sleigh ŸŽ and plays ŸŽ with elves! ŸŽ Grandma got run over ŸŽ by a reindeer ŸŽ walking home ŸŽ f

Trang tìm kiếm mã số karaoke ariang, mã số karaoke 5 số, 6 số nhanh nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm nhiều ca khúc khác tại đây.

Tại đây Bạn có thể tìm lời của bài hát và mã số karaoke bài hát GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER do Nhạc sĩ: sáng tác. Ngoài ra chúng tôi có hổ trợ Video karaoke bài hát GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER ngay bên dưới.

Chúc Bạn hát karaoke thật hay và có những giây phút thư giãn!

Tìm kiếm bằng từ khóa: vsoft GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER


Hát Karaoke Online Bài Hát GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER

Bạn chọn video cần hát karaoke rồi nhấn full màn hình để hát Karaoke Online nhé