Mã số karaoke I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT

Mã số karaoke I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT

Karaoke Tiếng Anh    31

Mã số karaoke I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT có mã số karaoke là 33635 thuộc mã số karaoke Karaoke Tiếng Anh, sáng tác bởi Nhạc sĩ: Elton John . Bạn có thể dùng mã số 33635 để tìm kiếm bài hát trên karaoke 5 số, hoặc 6 số. Hoặc có thể bạn sẽ hát karaoke online trực tiếp TẠI ĐÂY ở phía dưới (vui lòng kéo xuống). Nó hoàn toàn miễn phí.

Mã số karaoke bài hát I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT: 33635

Lời bài hát I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT

¦I've always said ŸŽ that one's enough ŸŽ to love ŸŽ Now I hear you're ŸŽ bragging one is ŸŽ not enough ŸŽ Oh someone tells me ŸŽ you're not satisfied ŸŽ You got plans to ŸŽ make me one of four ŸŽ or five ŸŽ I guess this kind of ŸŽ thing's ŸŽ just in your blood ŸŽ But you won't catch ŸŽ me carving up ŸŽ my love ŸŽ I ain't no puzzle ŸŽ piece ŸŽ that needs to fit ŸŽ If it takes more ŸŽ than me let's ŸŽ call it quits ŸŽ 'Cause I don't ŸŽ wanna go on with you ŸŽ like that ŸŽ Don't wanna be a ŸŽ feather in your cap ŸŽ I just wanna ŸŽ tell you honey ŸŽ I ain't mad ŸŽ But I don't wanna ŸŽ go on with ŸŽ you like that ŸŽ Woh oh oh woh oh ŸŽ woh oh oh yeah ŸŽ It gets so hard ŸŽ sometimes to ŸŽ understand ŸŽ This vicious ŸŽ circle's getting out ŸŽ of hand ŸŽ Don't need an extra ŸŽ eye to see ŸŽ that the fire ŸŽ spreads faster ŸŽ in a breeze ŸŽ And I don't wanna ŸŽ go on with you ŸŽ like that ŸŽ Don't wanna ŸŽ be a feather ŸŽ in your cap ŸŽ I just wanna ŸŽ tell you honey ŸŽ I ain't mad ŸŽ But I don't wanna ŸŽ go on with you ŸŽ like that ŸŽ I don't wanna ŸŽ go on with you ŸŽ like that ŸŽ One more set of ŸŽ boots on your ŸŽ welcome mat ŸŽ You'll just have to ŸŽ quit them if you ŸŽ want me back ŸŽ 'Cause I don't wanna ŸŽ go on with you ŸŽ like that ŸŽ Woh oh oh woh oh ŸŽ woh oh oh yeah ŸŽ Oh if you wanna ŸŽ spread it around ŸŽ Sister that's ŸŽ just fine ŸŽ But I don't want no ŸŽ second hand ŸŽ feeding me lines ŸŽ If you wanna hold ŸŽ someone ŸŽ in the middle ŸŽ of the night ŸŽ Call out the guards ŸŽ turn out the lights ŸŽ And I don't wanna ŸŽ go on with you ŸŽ like that ŸŽ Don't wanna ŸŽ be a feather ŸŽ in your cap ŸŽ I just wanna ŸŽ tell you honey ŸŽ I ain't mad ŸŽ But I don't wanna ŸŽ go on

Trang tìm kiếm mã số karaoke ariang, mã số karaoke 5 số, 6 số nhanh nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm nhiều ca khúc khác tại đây.

Tại đây Bạn có thể tìm lời của bài hát và mã số karaoke bài hát I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT do Nhạc sĩ: Elton John sáng tác. Ngoài ra chúng tôi có hổ trợ Video karaoke bài hát I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT ngay bên dưới.

Chúc Bạn hát karaoke thật hay và có những giây phút thư giãn!

Tìm kiếm bằng từ khóa: vsoft I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT


Hát Karaoke Online Bài Hát I DON'T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT

Bạn chọn video cần hát karaoke rồi nhấn full màn hình để hát Karaoke Online nhé