Mã số karaoke SOLD(GRUNDY CO AUCTION)

Mã số karaoke SOLD(GRUNDY CO AUCTION)

Karaoke Tiếng Anh    34

Mã số karaoke SOLD(GRUNDY CO AUCTION) có mã số karaoke là 31739 thuộc mã số karaoke Karaoke Tiếng Anh, sáng tác bởi Nhạc sĩ: John M. Montgomery . Bạn có thể dùng mã số 31739 để tìm kiếm bài hát trên karaoke 5 số, hoặc 6 số. Hoặc có thể bạn sẽ hát karaoke online trực tiếp TẠI ĐÂY ở phía dưới (vui lòng kéo xuống). Nó hoàn toàn miễn phí.

Mã số karaoke bài hát SOLD(GRUNDY CO AUCTION): 31739

Lời bài hát SOLD(GRUNDY CO AUCTION)

¦Well I went down to ŸŽ the Grundy ŸŽ County Auction ŸŽ Where I saw ŸŽ something ŸŽ I just had ŸŽ to have ŸŽ My mind told me ŸŽ I should proceed ŸŽ with caution ŸŽ But my heart said ŸŽ Go ahead an ŸŽ make a bid ŸŽ on that ŸŽ An' I said ŸŽ hey pretty ŸŽ lady won'cha ŸŽ give me a sign ŸŽ I'd give ŸŽ anything to ŸŽ make you mine ŸŽ all mine ŸŽ I'll do your ŸŽ biddin' an' be ŸŽ at your beckon call ŸŽ Yeah I never seen ŸŽ anyone lookin' ŸŽ so fine ŸŽ Man I gotta ŸŽ have her ŸŽ she's a one of ŸŽ a kind ŸŽ I'm going once ŸŽ going twice ŸŽ I'm sold ŸŽ On the lady ŸŽ in the second row ŸŽ She's an eight ŸŽ she's a nine ŸŽ she's a ten I know ŸŽ She's got ruby ŸŽ red lips blond ŸŽ hair blue eyes ŸŽ An' I'm about ŸŽ to bid ŸŽ my heart goodbye ŸŽ Well the ŸŽ auctioneer ŸŽ was goin' about ŸŽ a mile a minute ŸŽ He was takin' bids ŸŽ an' callin' ŸŽ them out loud ŸŽ An' I guess ŸŽ I was really ŸŽ gettin' in it ŸŽ 'Cause I just ŸŽ shouted out ŸŽ above the crowd ŸŽ An' I said ŸŽ hey pretty ŸŽ lady won'cha ŸŽ give me a sign ŸŽ I'd give ŸŽ anything to ŸŽ make you mine ŸŽ all mine ŸŽ I'll do your biddin' ŸŽ an' be at your ŸŽ beckon call ŸŽ Yeah I never seen ŸŽ anyone looking ŸŽ so fine ŸŽ Man I gotta ŸŽ have her ŸŽ she's a one of ŸŽ a kind ŸŽ I'm going once ŸŽ going twice ŸŽ I'm sold ŸŽ On the lady ŸŽ in the long ŸŽ black dress ŸŽ Well she won ŸŽ my heart it was ŸŽ no contest ŸŽ With her ruby red ŸŽ lips blond hair ŸŽ blue eyes ŸŽ Well I'm about to ŸŽ bid my heart ŸŽ goodbye ŸŽ Yeah we ŸŽ found love ŸŽ on the auction ŸŽ block ŸŽ An' I hauled her ŸŽ heart away ŸŽ Now we still love ŸŽ to laugh about ŸŽ The way ŸŽ we met that day ŸŽ When I said hey ŸŽ pretty lady ŸŽ won'cha give me ŸŽ a sign ŸŽ I'd give ŸŽ anything to ŸŽ make you mine ŸŽ all min

Trang tìm kiếm mã số karaoke ariang, mã số karaoke 5 số, 6 số nhanh nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm nhiều ca khúc khác tại đây.

Tại đây Bạn có thể tìm lời của bài hát và mã số karaoke bài hát SOLD(GRUNDY CO AUCTION) do Nhạc sĩ: John M. Montgomery sáng tác. Ngoài ra chúng tôi có hổ trợ Video karaoke bài hát SOLD(GRUNDY CO AUCTION) ngay bên dưới.

Chúc Bạn hát karaoke thật hay và có những giây phút thư giãn!

Tìm kiếm bằng từ khóa: vsoft SOLD(GRUNDY CO AUCTION)


Hát Karaoke Online Bài Hát SOLD(GRUNDY CO AUCTION)

Bạn chọn video cần hát karaoke rồi nhấn full màn hình để hát Karaoke Online nhé