Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp MISA SME.NET 2012 Full

  • 0
  • 657
Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp MISA SME.NET 2012 Full Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp MISA SME.NET 2012 Full

MISA SME.NET 2012 là phần mềm kế toán cho phép doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Cổ đông,Tổng hợp. Phần mềm tự động lập các báo cáo thuế có mã vạch và quản lý chặt chẽ hóa đơn tự in, đặt in, điện tử theo đúng quy định của Tổng cục Thuế. Kết nối với dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN để nộp báo cáo trực tiếp đến cơ quan Thuế. Đặc biệt, MISA SME.NET 2012 cập nhật Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định sửa đổi các biểu mẫu thuế GTGT, TNDN, TTĐB, Thuế tài nguyên...

 

”Phần
 
Pass: vn-download.net

Hướng dẫn crack:

1. Cài đặt misa sme.net 2012 r5 setup
2. Copy file MISA SME.NET 2012.exe trong file nén patch misa 2012 r5.rar theo đường dẫn:

C: MISA GroupMISA SME.NET 2012MISA SME.NET 2012 Clientin​

3. Copy file MISA.SME.LicenseManager2012.exe và file Lic theo đường dẫn:

C:MISA GroupMISA SME.NET 2012MISA SME.NET 2012 ServerBin​

4. Mở file MISA.SME.LicenseManager2012.exe để đăng ký file LIC kèm theo khởi động chương trình misa và tạo dữ liệu.

Nguồn sưu tầm

Bài Viết Liên Quan
#1 Tải Phần Mềm Anatomy Tin Học 8 Miễn Phí

#1 Tải Phần Mềm Anatomy Tin Học 8 Miễn Phí

Phần Mềm Học Tiếng Anh iostudy - Học Tiếng Anh Qua Mạng

Phần Mềm Học Tiếng Anh iostudy - Học Tiếng Anh Qua Mạng

Q-Dir 7.68

Q-Dir 7.68

WPS Office 11.2.0.8684

WPS Office 11.2.0.8684

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook