PhotoFiltre Studio X 10.14.0

  • 0
  • 897
PhotoFiltre Studio X 10.14.0 PhotoFiltre Studio X 10.14.0
PhotoFiltre Studio X 10.14.0


PhotoFiltre Studio X adalah ứng Dụng điều đó có thể được sử dụng để làm cho việc sửa chữa trên một đối tượng ảnh và ảnh để kết quả là thú vị hơn để ý thích của bạn.ứng Dụng này được thực hiện với một thiết kế mà sẽ cho phép sử dụng của nó để sử dụng các kỹ năng của thiết bị chỉnh sửa ảnh cũng như các tiêu chuẩn lọc những hình ảnh với bạn, nhưng kết quả là đạt yêu cầu.

PhotoFiltre Studio X ini có thể được sử dụng và cũng cài đặt miễn phí cho việc sử dụng các nhà máy tính/cá nhân, trừ khi không được sử dụng cho các mục đích kinh doanh (phi lợi nhuận).

Một số dư thừa Thông :

1.Filters

các Người có thể thực hiện các loại công cụ đồ họa và cũng thiết bị theo một ứng dụng hình ảnh tiêu chuẩn như có hình nhuộm màu sắc, sửa gamma, nghệ thuật, các hiệu ứng của nước, các hiệu ứng của phấn mực Ấn độ, pointillism, và cũng có những hiệu ứng của các câu đố.

2.Véc tơ selections

ứng Dụng này có khả năng để thực hiện quy trình của véc tơ trong một hình ảnh đối tượng, và cũng hình ảnh đối với quá trình véc tơ rằng có thể làm được là tự động hình chữ nhật, elip, tam giác, thoi, hình chữ nhật tròn. Bạn có thể thay đổi ảnh hoặc hình ảnh thuộc sở hữu dụng các công cụ vẽ những.

3.Brushes

chương Trình này có nhiều loại khác nhau của chỉnh sửa có một tiêu chuẩn đánh như vậy là tròn và vuông kích thước khác nhau, xiên dòng, tuỳ chỉnh hình dạng. Đặc điểm của cầu Vồng lựa chọn cũng sẽ giúp Bạn để cung cấp cho các tác dụng của phân cấp của màu sắc và hình ảnh và cũng hiệu ứng 3D, Phấn và Than.

4.Xóa Tool

cho Phép dùng để thực hiện các loại của một bức ảnh và hình ảnh trên một phần hoặc khu vực cụ thể. Thông sẽ loại bỏ các khu vực Bạn đã chọn để sử dụng một transpareny lưới (trong Suốt hoặc RGBA trạng thái) hay các lớp thấp hơn (nhiều lớp chế độ)

giấy Phép miễn Phí phát Triển Antonio Da Hệ thống Hoạt động Windows/Vista/7/8/10 những bộ (10.65 CÁO) TẢI DI động (11.02 CÁO) Tải Thông miễn Phí mới Nhất bằng cách nhấn vào nút diatas


Bài Viết Liên Quan
Tải Phần Mềm Scada Web 2019 mới nhất

Tải Phần Mềm Scada Web 2019 mới nhất

[FREE] Phần mềm chấm công wise eye v5.1

[FREE] Phần mềm chấm công wise eye v5.1

#TOP Tải Phần Mềm Scan Miễn Phí

#TOP Tải Phần Mềm Scan Miễn Phí

Phần mềm thống kê thép - Miễn Phí và Hay Nhất 2019 2020

Phần mềm thống kê thép - Miễn Phí và Hay Nhất 2019 2020

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook