RegSeeker 4.7

  • 0
  • 341
RegSeeker 4.7 RegSeeker 4.7
RegSeeker 4.7


– Regseeker là một ứng dụng mà chúng ta có thể sử dụng để ưu các cửa sổ, vậy mà các suất của các điều hành, hệ thống sẽ là tối đa.Vấn thường có chứa thông tin và cài đặt cho tất cả các phần cứng, phần mềm hệ điều hành phần mềm không hệ thống và cài đặt cho mỗi người Dùng.

đăng Ký được chia vào năm thư mục từng có một từ khóa (key) và chìa khóa (khóa) được sắp xếp theo thứ tự các hành hệ thống. Giới thiệu với các Bạn một phần mềm có thể giúp Bạn thấy các tập tin liên chỉnh đăng ký và có liên quan đến các vấn.

Nếu bạn làm gì rõ ràng một chương trình hay ứng dụng thông qua điều Khiển, sau đó nó có thể xảy ra là lỗi, hoặc lỗi vì vậy, đó là mục của chương trình vẫn còn lại trong cửa Sổ. Nếu có rất nhiều mục không hợp lệ trong các cửa Sổ sau đó Windows có thể là chậm hay thường xuyên treo. Cho rằng, bạn nên rửa sạch, sửa chữa không hợp lệ mục thế.

đăng Ký ở cửa sổ hệ điều hành để không có hiệu quả nếu chúng ta cũng thường làm cho quá trình lắp đặt các ứng dụng mới vào máy tính,bởi vì quá trình cài đặt của một ứng dụng/sẽ thêm phần mềm mới quan trọng trong đăng ký vì vậy mà các tần kích thước sẽ sưng lên và trở nên nặng để tải bởi người điều hành hệ thống. nó sẽ nặng hơn nếu các ứng dụng được đã không sử dụng ( gỡ bỏ ) chìa khóa registrynya vẫn còn lưu trữ trong các vấn và không bị xóa trong quá trình hủy bỏ. bằng cách sử dụng regseeker chúng tôi có thể tìm kiếm và xóa một liên quan trọng với một cách dễ dàng và cách an toàn, vì vậy nó rất hữu ích để cải thiện các hoạt động của máy tính.

giấy Phép miễn Phí phát Triển HoverDesk điều Hành Windows Vista/7/8/10 TẢI (0.98 CÁO) Tải RegSeeker Gratis mới Nhất bằng cách nhấn vào nút diatas


Bài Viết Liên Quan
Top Phần Mềm Quét Mã Vạch Tốt Nhất và Chính Xác Nhất Hiện Nay

Top Phần Mềm Quét Mã Vạch Tốt Nhất và Chính Xác Nhất Hiện Nay

VirtualBox 6.0.10.132072

VirtualBox 6.0.10.132072

FBackup 8.1.201

FBackup 8.1.201

AOMEI Partition Assistant 8.3

AOMEI Partition Assistant 8.3

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook