Floppy disk drive là gì

Floppy disk là gì ?

Floppy disk là gì ?

Floppy disk là một đĩa mềm có kích thước 3.5 inch vuông với dung lượng khoản 1.44M, thời ấy Đĩa mềm Floppy disk là một công cụ hữu ích đối với việc lưu trữ dữ liệu bởi USB thời đó hầu như khan hiếm.

  • 0
  • 2816
;
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook