Mac

Hướng dẫn cách chia sẻ màn hình giữa các máy Mac qua mạng nội bộ

Hướng dẫn cách chia sẻ màn hình giữa các máy Mac qua mạng nội bộ

 • 0
 • 577
Những giải pháp để Mac của bạn chạy mượt mà hơn

Những giải pháp để Mac của bạn chạy mượt mà hơn

 • 0
 • 313
Cách kiểm tra múi giờ trên iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod

Cách kiểm tra múi giờ trên iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod

 • 0
 • 338
Hướng dẫn cách quay phim màn hình trên Windows và Mac

Hướng dẫn cách quay phim màn hình trên Windows và Mac

 • 0
 • 373
Hướng dẫn cách reset SMC và PRAM/NVRAM trên Mac

Hướng dẫn cách reset SMC và PRAM/NVRAM trên Mac

 • 0
 • 336
Hướng dẫn cách sửa khi Bluetooth không hoạt động trên Mac

Hướng dẫn cách sửa khi Bluetooth không hoạt động trên Mac

 • 0
 • 303
Cách dùng Remind when messaging trên iPhone, iPad, Mac

Cách dùng Remind when messaging trên iPhone, iPad, Mac

 • 0
 • 284
Sử dụng Sign in with Apple trên iPhone, iPad, Mac như thế nào?

Sử dụng Sign in with Apple trên iPhone, iPad, Mac như thế nào?

 • 0
 • 315
5 phần mềm chụp ảnh màn hình miễn phí cho Windows và Mac

5 phần mềm chụp ảnh màn hình miễn phí cho Windows và Mac

 • 0
 • 291
Cách kiểm tra máy Mac đã sẵn sàng nâng cấp macOS Catalina hay chưa

Cách kiểm tra máy Mac đã sẵn sàng nâng cấp macOS Catalina hay chưa

 • 0
 • 323
;
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook