Virtual CloneDrive 5.5.0.0

  • 0
  • 439
Virtual CloneDrive 5.5.0.0 Virtual CloneDrive 5.5.0.0
Virtual CloneDrive 5.5.0.0


Virtual CloneDrive adalah miễn phí để chạy CD/DVD ứng dụng từ các ổ cứng và không còn cần phải sử dụng đĩa CD DVD cũng thật sự như các phương tiện truyền thông.Cho những người Bạn của những người đang quen thuộc với các file chắc chắn quen thuộc với các ứng dụng các công Cụ, vâng, các công Cụ là một cũng biết bí danh nổi tiếng trong các vấn đề của các ổ đĩa ảo. Nhưng đằng sau nó, các công Cụ thường gây ra vấn đề trên một máy tính, từ cài đặt đó thất bại, gây ra sự xuất hiện của BỎ (Màn hình màu Xanh của cái Chết).

ISO ảnh là một tập tin sao chép/nhân bản sao chép, 1:1 từ một puck đến đĩa CD DVD. Thấy bản sao này chứa toàn cấu trúc của mọi lĩnh vực đó là một phần của CD, DVD. Cường độ của các tập tin ảnh cũng là chính xác cùng một số dữ liệu (tần) được sử dụng trong một CD, DVD. Chỉ này CHUẨN thấy chúng tôi không thể truy cập trực tiếp nội dung của nó như thế nào khi chúng tôi sử dụng Windows thám hiểm để đọc nội dung của một miếng CD, DVD.

Virtual CloneDrive berfungsi và hành động như một đĩa CD hay DVD lái xe vật lý, nhưng vẫn làm việc trong ảo. Virtual CloneDrive dapat sử dụng để chạy các file như Bạn chèn một đĩa CD hay DVD vào ổ đĩa CD/DVD.

Năng của Ảo CloneDrive:

1.Hỗ trợ tiêu chuẩn, TỈ HÌNH, BIN, etc.

2.Hỗ trợ 8 ổ đĩa ảo cùng một lúc.

3.Dễ sử dụng, chỉ cần tập tin rằng bạn muốn chạy.

4.Miễn phí, miễn phí để sử dụng.

5.Không cần phải khởi động lại sau khi lắp đặt.

giấy Phép miễn Phí phát Triển Diễn điều Hành Windows Vista/7/8/10 TẢI (1.63 CÁO) Tải về bản Sao Ảo Lái xe miễn Phí mới Nhất bằng cách nhấn vào nút diatas


Bài Viết Liên Quan
Tải phần mềm Xmind

Tải phần mềm Xmind

Tải phần mềm TypingMaster

Tải phần mềm TypingMaster

Phần Mềm Zoom - Tải Phần Mềm Zoom Miễn Phí

Phần Mềm Zoom - Tải Phần Mềm Zoom Miễn Phí

Tải Phần Mềm Tin Học Lớp 4

Tải Phần Mềm Tin Học Lớp 4

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook